Line Id: @agencyelectronics         Tel : 099-254-2941

เซอร์โวไดร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เซอร์โวไดร์ คือ Servo Drive คือ อุปกรณ์อุตสาหากรรมที่ได้รับสัญญาณคำสั่งมาจาก controller หรือ ระบบควบคุมสัญญาณ และส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Servo Drive เป็นตัว