จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หายาก นำเข้าจากต่างประเทศ

จำหน่าย board arduino sensor transistor resistor capacitor diode power module mosfet lcd  และอื่นๆ

สินค้าที่ไม่มีสต็อกสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

Line id:@agencyelectronics

Tel : 099-254-2941 , 082-791-1910

บริการออกแบบและสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-8 เลเยอร์
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อสอบถาม

ออกแบบและสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB

รับออกแบบแผงวงจร PCB 1-8 เลเยอร์

บริการทำ PCB ตามแบบหรือตามตัวอย่าง 1-8 เลเยอร์

สร้างบอร์ดใหม่ทดแทนบอร์ดเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE ID       :  @agencyelectronics

EMAIL         :  agencyelectronics@hotmail.co.th

HOTLINE  :    ฝ่ายเทคนิค   083-554-9416

 

การออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ Printed Circuit Board : PCB 

1.ออกแบบใหม่ โดยการสร้างจากวงจร schematic diagram

  • Idea To Product กำหนดความต้องการ เช่น ต้องการควบคุมอะไร ใช้งานอะไรบ้าง มี Input / Output อะไรบ้าง และอื่นๆ
  • ออกแบบวงจรการทำงานโดยอาจทำการทดลองจริง หรือใช้ โปรแกรมในการทดลอง
  • ออกแบบเขียน วงจร schematic diagram โดยใช้โปรแกรม Protell 99SE,Altium designer , EAGLE PCB
  • ออกแบบแผงวงจรแผ่นปริ้นหรือ PCB โดยใช้โปรแกรม Protell 99SE,Altium designer , EAGLE PCB
  • ผลิตหรือส่งผลิต PCB โดยใช้ Gerber file 

2.ออกแบบโดยการทำจากแผงวงจรต้นแบบหรือ Printed Circuit Board ตัวอย่าง

  • ออกแบบแผงวงจรแผ่นปริ้นหรือ PCB จากต้นแบบ โดยใช้โปรแกรมProtell 99SE,Altium designer , EAGLE PCB
  • ตรวจสอบลายวงจรแผ่นปริ้นต้นแบบกับที่ออกแบบ
  • ผลิตหรือส่งผลิต PCB โดยใช้ Gerber file 
  • ออกแบบเขียน วงจร schematic diagram โดยใช้โปรแกรม Protell 99SE,Altium designer , EAGLE PCB

 ในบางขั้นตอนอาจใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น