จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าจากต่างประเทศ

สินค้าที่ไม่มีสต็อกสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

XBee3 PRO 2.4 Ghz ZB 3.0
สินค้าแนะนำ
นำเข้าจากต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม

XBee3 PRO,2.4 Ghz ZB 3.0 SPI, UART

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น