เครื่องวัดจุดเสียในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
นำเข้าจากต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดจุดเสียในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  COMPONENT TESTTER  VI Curve

สามารถวัดโดยไม่ต้องป้อนไฟเลี้ยงในวงจร  บันทึกรูปสัญญาณได้

มี 2 ช่องสัญญาณสามารถวัดเทียบได้ทันที