อบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
 • 19 January 2017
 • 2002
 • 0
อบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจ และ ต้องการเป็นช่างซ่อม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์   จะต้องเรียนรู้อุป...
อ่านต่อ
รีซิสเตอร์ หรือตัวต้านทาน
 • 19 January 2017
 • 9910
 • 0
รีซิสเตอร์ (Resistor)  หรือตัวต้านทาน   ตัวต้านทาน (resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้า ( เพิ่มความต...
อ่านต่อ
ปลดล็อค ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
 • 19 January 2017
 • 1027
 • 0
ปลดล็อคไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์   ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขและปลดล็อคไอซี PIC12C508A ขั้นตอนแรก : เราจะต้องมีไอซีตัวท...
อ่านต่อ
การวัดไดโอด
 • 19 January 2017
 • 2050
 • 0
การวัดไดโอด การวัดไดโอดด้วย  ดิจิตอลมิเตอร์ สยาม   ดิลกธรรมานุกูล Mr.Sayam  Dilookthanmanukool...
อ่านต่อ
การทำงานของรีซิสเตอร์
 • 19 January 2017
 • 5495
 • 0
การทำงานของรีซิสเตอร์ Resistor ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า นิยมนำมาประกอบใ...
อ่านต่อ
ไดโอด
 • 19 January 2017
 • 1048
 • 0
ไดโอด (DIODE) Circuit Design with Diodes  คุณลักษณะสมบัติของไดโอด (Characteristic of diode) ไดโอดมีอยู่ 2 ขั้ว ค...
อ่านต่อ
PIC ไมโครคอนโทรลเลอร์
 • 19 January 2017
 • 2022
 • 0
PIC ไมโครคอนโทรลเลอร์ ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์              ปัจจุบันเทคโนโลยีไม...
อ่านต่อ
เครื่องกวนสารละลายด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 19 January 2017
 • 413
 • 0
เครื่องกวนสารละลายด้วยพลังงานแม่เหล็ก      MAGNETIC   STIRRERS    ...
อ่านต่อ
การวิเคราะห์หาอุปกรณ์เสียในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์​ Component Tester #(vi cu...
 • 31 December 2020
 • 265
 • 0
การวิเคราะห์หาอุปกรณ์เสียในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์​  Component Tester #(vi curve)
อ่านต่อ
รีซิสเตอร์
 • 19 January 2017
 • 1154
 • 0
รีซิสเตอร์  RESISTOR
อ่านต่อ
ืพื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์
 • 19 January 2017
 • 544
 • 0
พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล
อ่านต่อ
คาปาซิเตอร์ แบบอนุกรม
 • 19 January 2017
 • 1226
 • 0
คาปาซิเตอร์ แบบอนุกรม (Capacitor in series)
อ่านต่อ
การวัดซีเนอร์ไดโอดและใช้งาน
 • 19 January 2017
 • 567
 • 0
การวัดซีเนอร์ไดโอดและใช้งาน
อ่านต่อ
มอสเฟต
 • 19 January 2017
 • 1486
 • 0
มอสเฟต  MOSFET ชนิดของเฟต โครงสร้างและสัญลักษณ์ ของเจเฟต การทำงานของเจเฟต กราฟ คุณสมบัติขอ...
อ่านต่อ
การวัดทรานซิสเตอร์
 • 19 January 2017
 • 1224
 • 0
การวัดทรานซิสเตอร์ สิ่งที่ต้องควรรู้คือ  1. ชนิดของทรานซิสเตอร์ มี 2 ชนิด NPN และ PNP 2. ขาของทรานซิสเตอร์ มี 3...
อ่านต่อ
บทความทางอิเล็กทรอนิกส์และความรู้ทางวิศวกรรม
 • 19 January 2017
 • 579
 • 0
บทความทางอิเล็กทรอนิกส์และความรู้ทางวิศวกรรม บทความทางอิเล็กทรอนิกส์ Article electronically บทความทางอิเล็กทรอนิกส์ บ...
อ่านต่อ
การนำวงจรอินเวอร์เตอร์ไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรอื่น
 • 19 January 2017
 • 4638
 • 0
การนำวงจรอินเวอร์เตอร์ไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรอื่น วงจรอินเวอร์เตอร์นำไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรอะไรได้บ้าง อินเวอร์เตอร์...
อ่านต่อ
ทรานซิสเตอร์
 • 19 January 2017
 • 1597
 • 0
ทรานซิสเตอร์   Transistor ประวัติความเป็นมาของทรานซิสเตอร์ ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2490 ประมาณ 40 ปี หลอดสุญญากาศเป...
อ่านต่อ
อิเล็กทรอนิกส์
 • 19 January 2017
 • 981
 • 0
อิเล็กทรอนิกส์  Eletronics
อ่านต่อ
ไอซี555
 • 19 January 2017
 • 1708
 • 0
ไอซี 555 (IC 555) ไอซี 555 จัดเป็นไอซีประเภทไทเมอร์ มันสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนให...
อ่านต่อ
integrated circuit (IC)
 • 19 January 2017
 • 406
 • 0
integrated circuit (IC) หลายคนอาจจะงงว่า IC คืออะไร                   &...
อ่านต่อ
เครื่องกวนสารละลายด้วยพลังงานแม่เหล็ก
 • 19 January 2017
 • 1993
 • 0
หัวข้อปริญญานิพนธ์         เครื่องกวนสารละลายด้วยพลังงานแม่เหล็ก นักศึกษา &nbsp...
อ่านต่อ