ขายอะไหล่ SMD CODE 0

 

Code Device Manf Base Package Leaded Equivalent/Data

0

2SC3603

Nec

CX

SOT173

Npn RF fT 7GHz

005

SSTPAD5

Sil

J

 

PAD-5 5pA leakage diode

p01 PDTA143ET Phi N SOT23 pnp dtr 4k7+4k7
t01 PDTA143ET Phi N SOT23 pnp dtr 4k7+4k7
01 Gali-1 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 12dB gain

010

SSTPAD10

Sil

J

 

PAD-10 10pA leakage diode

011

SO2369R

SGS

R

SOT23R

2N2369

016 ZXTN25020DFH Dio N SOT23 pnp 20V 4A low Vcesat comp ZXTP25020DFH

02

BST82

Phi

M

 

n-ch mosfet 80V 175mA

02

MRF5711L

Mot

X

SOT143

npn RF MRF571

02 GDZ2.0B Vis I SOD323 zener 200mW 2.0V

02

DTCC114T

Roh

N

 

50V 100mA npn sw + 10k base res

02 Gali-2 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 16dB gain
p02 PDTC143ET Phi N SOT23 npn 4k7+4k7 bias res
t02 PDTC143ET Phi N SOT23 npn 4k7+4k7 bias res
03 Gali-3 MC AZ SOT89 DC-3GHz MMIC amp 22dB gain
03 DTC143TE Roh N EMT3 npn dtr R1 4k7 50V 100mA
03 DTC143TUA Roh N SC70 npn dtr R1 4k7 50V 100mA
03 DTC143TKA Roh N SC59 npn dtr R1 4k7 50V 100mA

04

DTC114TCA

Roh

N

SOT23

npn dtr R1 10k 50V 100mA

04

DTC114TE

Roh

N

EMT3

npn dtr R1 10k 50V 100mA

04

DTC114TUA

Roh

N

SC70

npn dtr R1 10k 50V 100mA

04

DTC114TKA

Roh

N

SC59

npn dtr R1 10k 50V 100mA

04

MRF5211L

Mot

X

SOT143

pnp RF MRF521

04 Gali-4 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 17.5 dBm
-04 PMSS3904 Phi N SOT323 2N3904
t04 PMBS3904 Phi N SOT23 2N3904
05 Gali-4 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 18 dBm o/p

05

DTC124TE

Roh

N

EMT3

npn dtr R1 22k 50V 100mA

05

DTC124TUA

Roh

N

SC70

npn dtr R1 22k 50V 100mA

05

DTC124TKA

Roh

N

SC59

npn dtr R1 22k 50V 100mA

05 EDZ10B Roh I EMD2 150mW zener 10V
05 VDZ10B Roh I VMD2 150mW zener 10V

05F

TSDF1205R

Vis

WQ

SOT143R

fT12GHz npn 4V 12mA

06 Gali-6 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 115 dBm o/p

06

DTC144TE

Roh

N

EMT3

npn dtr R1 47k 50V 100mA

06

DTC144TUA

Roh

N

SC70

npn dtr R1 47k 50V 100mA

06

DTC144TKA

Roh

N

SC59

npn dtr R1 47k 50V 100mA

-06 PMSS3906 Phi N SOT323 2N3906
t06 PMBS3906 Phi N SOT23 2N3906
p08 PMBFJ108 Phi F SOT23 n-ch jfet J108
p09 PMBFJ109 Phi F SOT23 n-ch jfet J109
017 ZXTN25050DFH Dio N SOT23 npn 50V 4A low Vcesat comp ZTXP25050DF
019 ZXTN25060BFH Dio N SOT23 npn 60V 3.5A low Vcesat comp ZTXP25060BF

020

SSTPAD20

Sil

J

 

PAD-20 20pA leakage diode

021 ZXTN25100BFH Dio N SOT23 npn 100V 3A low Vcesat
024 ZXTP25040DFH Dio N SOT23 pnp 40V 3A 1.25W comp ZXTN25040DFH
026 ZXTP25140BFH Dio N SOT23 pnp 150V 1A
028 ZXTP25060BFH Dio N SOT23 pnp 60V 3A lo vcesat comp ZTXN25060...
047 FCX1047A Dio P SOT89 npn sw 10V 4A 2W

050

SSTPAD50

Sil

J

 

PAD-50 50pA leakage diode

051 FCX1051A Dio P SOT89 npn 40V 3A 2W
053 FCX1053A Dio P SOT89 npn 75V 3A 2W
056 ZXTP25100BFH Dio N SOT23 pnp 1000V 2A lo vcesat comp ZTXN25100...

081

SO2369AR

SGS

R

SOT23R

2N2369A

09

DTC115TUA

Roh

N

SC70

npn dtr R2 100k 50V 100mA

09

DTC115TKA

Roh

N

SC59

npn dtr R2 100k 50V 100mA

0A

MUN5111DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr 10k+10k

0A

DTC125TUA

Roh

N

SC70

npn dtr R2 100k 50V 100mA

0A

DTC125TKA

Roh

N

SC59

npn dtr R2 100k 50V 100mA

0B

MUN5112DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr 22k+22k

0C

MUN5113DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr 47k+47k

0D

MUN5114DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr 10k+47k

0E

MUN5115DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr R1 10k

0F

MUN5116DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr R1 4k7

0G

MUN5130DW1

Mot

DO

SOT363

dual pnp dtr 1k0+1k0

0Gx ATF-50189 Ava ZF SOT89 nmed pwr PHEMT 0.4-3.9GHz

0H

MUN5131DW1

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น