ขายอะไหล่ชิพ

อะไหล่เอสเอ็มดี

Code Device Manufacturer Package Leaded Equivalent/Data
BGU SMCJ85   SMC 85V Uni Directional Transient Supressor
BGU SMCJ85C MDE-Semiconductor SMC 85V Bi Directional Transient Supressor
BGV SM15T200CA ST SGS-Thomson DO213AC  
BGV SMCJ85A   SMC 85V Uni Directional Transient Supressor
BGV SMCJ85CA MDE-Semiconductor SMC 85V Bi Directional Transient Supressor
BGW SMCJ90   SMC 90V Uni Directional Transient Supressor
BGW SMCJ90C MDE-Semiconductor SMC 90V Bi Directional Transient Supressor
BGX SM15T220CA ST SGS-Thomson DO213AC  
BGX SMCJ90A   SMC 90V Uni Directional Transient Supressor
BGX SMCJ90CA MDE-Semiconductor SMC 90V Bi Directional Transient Supressor
BGY SMCJ100   SMC 100V Uni Directional Transient Supressor
BGY SMCJ100C MDE-Semiconductor SMC 100V Bi Directional Transient Supressor
BGZ SMCJ100A   SMC 100V Uni Directional Transient Supressor
BGZ SMCJ100CA MDE-Semiconductor SMC 100V Bi Directional Transient Supressor
BH 1SS295 Toshiba SOT23 Si Diode
BH 1SS350 Sanyo   Detector Diode
BH 2SC4699K     SMT Pack
BH 2SC4700     UMT Pack
BH BCP56 Motorola SOT223 npn amp 80V 150mA
BH BCX56 Philips SOT89 BC639
BH BCX56 Siemens/Infineon SOT89 npn AF 80V, BC639
BH BCX71H Fairchild SOT23 BC557 B
BH BCX71H National Semiconductor SOT23 BC557B
BH BCX71H Philips SOT23 BCY79-viii
BH BCX71H Siemens SOT23 BC557B
BH BCX71H Zetex SOT23 BC557B
BH BZX399C9V1 Philips SOT323 9.1V 0.3W zener i
BH JDH3D01S Toshiba    
BH SMAJ13CA-TR ST SGS-Thomson DO214AC  
BH SMAJ14 Vishay SMA 14V Uni Directional Transient Supressor
BH SMBG14C Vishay General Sem. Gull 14V Bi Directional Transient Supressor
BH SMBJ14C MDE-Semiconductor SMB 14V Bi Directional Transient Supressor
BH UDZ9V1B      
BH* BCX71H      
BH+ BCX56      
BH-10 BCP56-10   SOT223 A1225
BH-16 BCP56-16   SOT223 A1225
BHAA MAX822T      
BHD SMCJ110   SMC 110V Uni Directional Transient Supressor
BHD SMCJ110C MDE-Semiconductor SMC 110V Bi Directional Transient Supressor
BHE SMCJ110A   SMC 110V Uni Directional Transient Supressor
BHE SMCJ110CA MDE-Semiconductor SMC 110V Bi Directional Transient Supressor
BHF SMCJ120   SMC 120V Uni Directional Transient Supressor
BHF SMCJ120C MDE-Semiconductor SMC 120V Bi Directional Transient Supressor
BHG SMCJ120A   SMC 120V Uni Directional Transient Supressor
BHG SMCJ120CA MDE-Semiconductor SMC 120V Bi Directional Transient Supressor
BHH SMCJ130   SMC 130V Uni Directional Transient Supressor
BHH SMCJ130C MDE-Semiconductor SMC 130V Bi Directional Transient Supressor
BHK SMCJ130A   SMC 130V Uni Directional Transient Supressor
BHK SMCJ130CA MDE-Semiconductor SMC 130V Bi Directional Transient Supressor
BHL SMCJ150   SMC 150V Uni Directional Transient Supressor
BHL SMCJ150C MDE-Semiconductor SMC 150V Bi Directional Transient Supressor
BHM SMCJ150A   SMC 150V Uni Directional Transient Supressor
BHM SMCJ150CA MDE-Semiconductor SMC 150V Bi Directional Transient Supressor
BHN SMCJ160   SMC 160V Uni Directional Transient Supressor
BHN SMCJ160C MDE-Semiconductor SMC 160V Bi Directional Transient Supressor
BHp BCX71H Philips SOT23 BCY79-viii, BC557B
BHP SMAJ14C   SMA 14V Bi Directional Transient Supressor
BHP SMCJ160A   SMC 160V Uni Directional Transient Supressor
BHP SMCJ160CA MDE-Semiconductor SMC 160V Bi Directional Transient Supressor
BHQ SMCJ170   SMC 170V Uni Directional Transient Supressor
BHQ SMCJ170C MDE-Semiconductor SMC 170V Bi Directional Transient Supressor
BHR SMCJ170A   SMC 170V Uni Directional Transient Supressor
BHR SMCJ170CA MDE-Semiconductor SMC 170V Bi Directional Transient Supressor
BHs BCP56M Infineon SCT595  
BHs BCX71H Siemens/Infineon SOT23 BCY79-viii
BHs BCX71H212BSP Infineon SOT23  
BHs BCX71HC6327 Infineon SOT23  
BHt BCX71H Philips SOT23 BCY79-viii
BI UDZ10B      
BJ 2SD2226K     SMT Pack
BJ 2SD2351     UMT Pack
BJ BCP56 Valvo SOT223 BC639
BJ BCX56-6 Infineon SOT89 BC639
BJ BCX56-6 Siemens SOT89 BC639-6
BJ BCX71J Fairchild SOT23 BC557 B
BJ BCX71J National Semiconductor SOT23 BC557B
BJ BCX71J Philips SOT23 BCY79-ix
BJ BCX71J Siemens SOT23 BC557B
BJ BCX71J Zetex SOT23 BC557B
BJ BZX399C10 Philips SOT323 10V 0.3W zener
BJ TA78L06F Toshiba    
BJ UDZ11B      
BJ* BCX71J      
BJ+ BCX56-6      
BJAA MAX8225      
BJp BCX71J Philips SOT23 BCY79-ix, BC557B
BJs BCX71J Siemens/Infineon SOT23 BCY79-ix
BJs BCX71J212BSP Infineon SOT23  
BJs BCX71JC6327 Infineon SOT23  
BJt BCX71J Philips SOT23 BCY79-ix
BK BCP56-10 Motorola SOT223 npn amp 80V 150mA
BK BCP56-10 Philips SOT223 BC639-10
BK BCX56-10 Philips SOT89 BC639-10
BK BCX56-10 Siemens SOT89 BC639-10
BK BCX56-10 Siemens/Infineon SOT89 npn hfe 100
BK BCX71K Fairchild SOT23 BC557 C
BK BCX71K National Semiconductor SOT23 BC557C
BK BCX71K Philips SOT23 BCY79
BK BCX71K Siemens SOT23 BC557C
BK BCX71K Zetex SOT23 BC557C
BK BZX399C11 Philips SOT323 11V 0.3W zener
BK SMAJ14A Vishay SMA 14V Uni Directional Transient Supressor
BK SMBG14CA Vishay General Sem. Gull 14V Bi Directional Transient Supressor
BK SMBJ14CA MDE-Semiconductor SMB 14V Bi Directional Transient Supressor
BK UDZ12B      
BK Lasermarked HSMS-281K Agilent   Schottky Diode
BK* BCX71K      
BK+ BCX56-10      
BKAA MAX822R      
BKp BCX71K Philips SOT23 BCY79, BC557C
BKP SMAJ14CA   SMA 14V Bi Directional Transient Supressor
BKs BCV400 Infineon SOT23  
BKs BCV400 Infineon SOT363  
BKs BCX71K Siemens/Infineon SOT23 BCY79
BKs BCX71K212BSP Infineon SOT23  
BKs BCX71KC6327 Infineon SOT23  
BKt BCX71K Philips SOT23 BCY79
BL 2SC4771K     SMT Pack
BL 2SC4772     UMT Pack
BL BCP56-16 Motorola SOT223 npn amp 80V 150mA
BL BCP56-16 Philips SOT223 BC639-16
BL BCX56-16 Philips SOT89 BC639-16
BL BCX56-16 Siemens/Infineon SOT89 npn hfe 160
BL BCX56-16 Valvo SOT89 BC639-16
BL BCX71L Siemens SOT23  
BL BGA310 Siemens/Infineon SOT143 MMIC amp 9dB @1GHz
BL BZX399C12 Philips SOD323 12V 0.3W zener
BL BZX399C12 Philips SOT323 12V 0.3W zener
BL MBD54DW Motorola SOT363 2x schottky detector diodes
BL SMAJ15 Vishay SMA 15V Uni Directional Transient Supressor
BL SMBG15C Vishay General Sem. Gull 15V Bi Directional Transient Supressor
BL SMBJ15C MDE-Semiconductor SMB 15V Bi Directional Transient Supressor
BL UDZ13B      
BL Lasermarked HSMS-281L Agilent   Schottky Diode
BLAA MAX821U      
black BA423AL Philips SOD80C Diode
black BAS32L Philips SOD80C Diode
black BAS45AL Philips SOD80C Diode
black BAV105 Philips SOD80C Diode
black BY505 Philips SOD61A Diode
black BY614 Philips SOD61H2 Diode
black BY8424 Philips SOD61AK Diode
black BYX101G Philips SOD88A Diode
black BYX105G Philips SOD88A Diode
black BYX90G Philips SOD83A Diode
BLACK FHC40LG Fujitsu    
BLACK FSX017LG Fujitsu    
black PMLL4148 Philips SOD80C Diode
black PMLL4150 Philips SOD80C Diode
black PMLL4151 Philips SOD80C Diode
black PMLL4153 Philips SOD80C Diode
black PMLL4446 Philips SOD80C Diode
black PMLL4448 Philips SOD80C Diode
black+black BY8404 Philips SOD61AB Diode
black+blue BY8420 Philips SOD61AJ Diode
black+brown BY8418 Philips SOD61AI Diode
black+green BY8406 Philips SOD61AC Diode
black+grey BY8416 Philips SOD61AH Diode
black+lilac BY8414 Philips SOD61AG Diode
black+orange BY8412 Philips SOD61A Diode
black+red BY8408 Philips SOD61AD Diode
black+violet BY8410 Philips SOD61AE Diode
BLP SMAJ15C   SMA 15V Bi Directional Transient Supressor
BLs BGA310 Siemens/Infineon SOT143 SI MMIC Amp
BLs BGA420 Siemens SOT343 MMIC amp 13 dB @1.8GHz
BLUE FSU01LG Fujitsu    
BLY HSMS-281L Agilent   Schottky-Diode
BM 2SC4713K     SMT Pack
BM 2SC4774     UMT Pack
BM BCX55-16 Philips SOT89 BC637-16
BM BCX55-16 Siemens/Infineon SOT89 npn hfe 160
BM BCX55-16 Valvo SOT89 BC637-16
BM BGA312 Siemens/Infineon SOT143 MMIC amp 11dB @1GHz
BM BSS63 Siemens SOT23 BSS68
BM BSS63L Motorola SOT23 100v pnp comp BSS64
BM BZX399C13 Philips SOT323 13V 0.3W zener
BM SMAJ15A ST SGS-Thomson SMA Transil Diode
BM SMAJ15A Vishay SMA 15V Uni Directional Transient Supressor
BM SMAJ15A-TR ST SGS-Thomson DO214AC  
BM SMBG15CA Vishay General Sem. Gull 15V Bi Directional Transient Supressor
BM SMBJ15CA MDE-Semiconductor SMB 15V Bi Directional Transient Supressor
BM UDZ15B      
BMAA MAX821P      
BMp BSS63 Philips SOT23 100v pnp comp BSS64
BMP SMAJ15CA   SMA 15V Bi Directional Transient Supressor
BMs BG427 Siemens/Infineon SOT343 MMIC amp 18 dB @1.8GHz
BMs BGA312 Siemens/Infineon SOT143 MMIC
BMs BGA425 Siemens/Infineon SOT363 MMIC
BMs BGA427 Siemens/Infineon SOT343 Si MMIC
BMs BSS63 Infineon SOT23  
BMt BSS63 Philips SOT23 100v pnp comp BSS64
BN BCW61FN Siemens SOT23  
BN BCW61N Siemens SOT23  
BN BGA318 Siemens/Infineon SOT143 MMIC amp 16dB @1GHz
BN BZX399C15 Philips SOD323 15V 0.3W zener
BN BZX399C15 Philips SOT323 15V 0.3W zener
BN MMBT3638A      

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น